Trèo cột mỡ tại lễ hội Gầu Tào
Du lịch Hà Giang, Hoàng Su Phì

Lễ hội Gầu Tào có ý nghĩa văn hóa quan trọng với người Mông tại xã Bản Péo, Hoàng Su Phì

Lễ hội Gầu Tào văn hóa đặc sắc của người Mông tại xã Bản Péo, Hoàng Su Phì. Gầu Tào …